Epitaph Adam Graf Herberstorff

Epitaph für Adam Graf Herberstorff (+ 1629) in der Pfarrkirche von Altmünster

Quelle: Norbert Loidol: Renaissance in Oberösterreich. 2010. Urheber: Foto: Norbert Loidol
Rechte: Norbert Loidol