"Ernst Koref macht Schule"

"Ernst Koref macht Schule." Ausstellungsansicht „GETEILTE STADT. Linz 1945-55“, NORDICO Stadtmuseum Linz, 2015; © Norbert Artner

Quelle: NORDICO Stadtmuseum Linz Urheber: Foto: Norbert Artner
Rechte: Norbert Artner Technik: Fotografie
Datierung: 2015