Forum OÖ Geschichte

Die FreistĂ€dter BĂŒchsenschĂŒtzen


Auszeichnungen

Die Leistung der SchĂŒtzen wird durch einen materiellen Preis, dem Best, honoriert. In der Kaiserzeit, dem 19. und 20. Jahrhundert, wird es bei der Siegerehrung hĂ€ufig in edlen Fassungen, Ă€hnlich einer Medaille bei heutigen SportwettkĂ€mpfen, ĂŒberreicht.

Bestfassungen
In der Kaiserzeit wird den Gewinnern das Preisgeld in Form von Siegerschleifen ĂŒberreicht. Die MĂŒnzen werden dabei in besonders edle Fassungen eingearbeitet und mit Schleifen versehen. Die Siegerschleifen zeigen durch Aufdrucke oder PrĂ€gungen den Namen des Veranstalters sowie das Jahr, in dem das Festschießen stattgefunden hat. HĂ€ufig ist auch ein PortrĂ€tkopf des Kaisers oder ein Lichtbild des Veranstalters abgebildet.

Solche Bestfassungen werden an Rock oder Hut angesteckt. Aus dem Jahr 1891 hat sich ein PortrĂ€t von dem SeniorschĂŒtzen Johann Hofbaur (gemalt von Josef Stalla), zu Ehren des 70. Geburtstags erhalten. Sowohl an seiner Brusttasche als auch an seinem Hut sind Ehrenzeichen erkennbar.

Bestfassungen mit Lichtbildern
Eine Besonderheit stellt das Gruppenfoto von den FreistĂ€dter SchĂŒtzen Anfang der 1920er Jahre dar, angebracht an einer Bestfassung.

Anstecknadeln
Ab der Mitte des 20. Jahrhunderts, als der Sportgedanke immer mehr in den Vordergrund rĂŒckt, können Leistungsabzeichen in Gold, Silber oder Bronze erworben werden.

Sachpreise
Als Sachpreise fungieren beispielsweise Erinnerungsteller (1885, 1885 und 1886).
 

Autoren: Alois Preinfalk,Stefanie Fragner, 2020
 


VyznamenĂĄnĂ­

VĂœkony stƙelcĆŻ bĂœvaly oceněny materiĂĄlnĂ­mi cenami, nejlepĆĄĂ­ ĂșčastnĂ­k zĂ­skal hlavnĂ­ vĂœhru. V době cĂ­saƙstvĂ­ v 19. a 20. stoletĂ­ byla vĂœhra pƙedĂĄvĂĄna pƙi vyhlĂĄĆĄenĂ­ vĂ­tězĆŻ často v honosně provedenĂ©m orĂĄmovĂĄnĂ­ a celĂĄ ceremonie měla blĂ­zko pƙedĂĄvĂĄnĂ­ medailĂ­ pƙi dneĆĄnĂ­ch sportovnĂ­ch soutÄ›ĆŸĂ­ch.

OzdobenĂ­ vĂœher
V dobĂĄch cĂ­saƙstvĂ­ byla finančnĂ­ odměna vĂ­tězi pƙedĂĄvĂĄna ve formě kokardy: mince byly opatƙeny vzĂĄcnĂœm rĂĄmovĂĄnĂ­m a stuhou. Na potisku nebo na raĆŸbě bylo uvedeno jmĂ©no poƙadatele a rok konĂĄnĂ­ soutÄ›ĆŸe, často se objevila i podobizna cĂ­saƙe nebo portrĂ©t poƙadatele.

Tyto hodnotnĂ© vĂœhry se pƙipĂ­naly na sako či na klobouk. Z roku 1891 se dochoval portrĂ©t stƙelce Johana Hofbauera (namalovanĂœ Josefem Stallem) na počest jeho 70. narozenin. Na nĂĄprsnĂ­ kapse i na klobouku lze rozeznat čestnĂĄ vyznamenĂĄnĂ­.

OceněnĂ­ s oficiĂĄlnĂ­m portrĂ©tem
Kuriozitou je společnĂĄ fotografie stƙelcĆŻ města Freistadt z počátku 20. let 19. stoletĂ­, pƙipevněnĂĄ na kokardu.

Odznaky
Od poloviny 20. stoletĂ­, kdy se stĂĄle vĂ­ce prosazuje sportovnĂ­ myĆĄlenka, mohou bĂœt vyznamenĂĄnĂ­ za vĂœkony zĂ­skĂĄvĂĄna formou zlatĂ©ho, stƙíbrnĂ©ho nebo bronzovĂ©ho odznaku.

VěcnĂ© ceny
Jako věcnĂ© dary fungujĂ­ napƙíklad pamětnĂ­ talíƙe (z let 1885, 1885 a 1886).
 

Übersetzung: Veronika, Katarina und Kristyna Krabatschova, 2020
 


Dokumentation zur Sonderausstellung "Die FreistĂ€dter BĂŒchsenschĂŒtzen" im MĂŒhlviertler Schlossmuseum Freistadt vom 27. Juni bis 3. Oktober 2020.

© 2021