Forum OÖ Geschichte

Die Freistädter Bßchsenschßtzen


Der Zielbereich

Der Zieler
Auch wenn seine Erscheinung trügt, erfüllt der Zieler doch eine wichtige Funktion am Platz. Im Narrenkostüm zeigt er dem Schützen seine Treffer mit einem Zeigestock an, kommentiert besonders geglückte mit einem freudigen „Ju Ju“ oder schlägt Purzelbäume. Schlechte Treffer werden mit einem traurigen Gesicht und hängenden Schultern verdeutlicht. Wird gerade geschossen, versteckt er sich hinter einer kugelsicheren Deckung, häufig in Form eines Häuschens. Leider kam es manchmal auch zu schweren Unfällen, daher wurden mancherorts die Zieler durch bewegliche Blechfiguren ersetzt, die bei guten Treffern über den Platz gezogen wurden.

Die Aufnahme stammt vom 27. Oktober 1901 und zeigt den Freistädter Zieler Leopold Hauptmann, geb. 1840. Er trägt ein Narrenkostßm und hält einen Zeigestab in der Hand. Aussehen und Gesten erinnern an die Figur eines Hanswurst.

SchĂźtzenscheibe (1795)
Das Scheibenbild zeigt den Schießplatz und das Schützenhaus. Der Fokus liegt auf dem Zielbereich. Hier sind die Zieler-Schutzhäuschen, die Schützenscheiben und der Kugelfang deutlich erkennbar.

„Da man meinen Patienten Hat verwundt mit Instrumenten, Mach ich ihn gleich wieder gsundt. Bin nur lustig, tanz, und springe, Ihm ein fröhlichs Lied vorsinge, Und vernagle ihm die Wund.“
 

Autoren: Alois Preinfalk,Stefanie Fragner, 2020
 


Cíloviště

CĂ­lnĂ˝
Ač jeho zjev klame, plnil cĂ­lnĂ˝ dĹŻleĹžitou funkci. V kostĂ˝mu blĂĄzna ukazoval střelci jeho zĂĄsahy ukazovačkou, komentoval vĂ˝jimečně zdařilĂŠ střely radostnĂ˝m halekĂĄnĂ­m, či dokonce metal kozelce. Naopak ĹĄpatnĂŠ rĂĄny znĂĄzorňoval smutnĂ˝m obličejem a spadlĂ˝mi rameny. Při střelbě se cĂ­lnĂ˝ schovĂĄval do neprĹŻstřelnĂŠho krytu, často ve formě domečku, nicmĂŠně i tak občas dochĂĄzelo k těžkĂ˝m nehodĂĄm – proto byli někde cĂ­lnĂ­ nahrazeni plechovĂ˝mi figurami, kterĂŠ se při dobrĂŠm zĂĄsahu uvedly do pohybu. SnĂ­mek pochĂĄzĂ­ z 27. října 1901 a ukazuje freistadtskĂŠho cĂ­lnĂŠho Leopolda Hauptmanna, narozenĂŠho v roce 1840, jenĹž mĂĄ na sobě blĂĄznovskĂ˝ kostĂ˝m a v ruce drŞí cĂ­lovou ukazovačku. Vzhled a gesta připomĂ­najĂ­ fiktivnĂ­ho postavu lidovĂŠho ĹĄprĂ˝maře Hanswursta.

Střelecký terč (1795)
Obrázek ukazuje střelnici a střelecký duel. Pohled se soustředí na cíloviště, s jasně rozeznatelnými ochrannými domečky pro cílného, cílovými terči a lapači střel.

„To nic, že mi mého pacienta zranili, hned ho zas uzdravím. Stačí být vesel, tančit a skákat, zazpívat mu veselou písničku a zašít mu rány.“
 

Übersetzung: Veronika, Katarina und Kristyna Krabatschova, 2020
 


Dokumentation zur Sonderausstellung "Die Freistädter Bßchsenschßtzen" im Mßhlviertler Schlossmuseum Freistadt vom 27. Juni bis 3. Oktober 2020.

Š 2021